GIỚI THIỆU TYPICAL COFFEE

Typical Coffee
Typical Coffee (tạm dịch là cà phê Đặc Trưng) tin rằng không có loại cà phê ngon nhất, chỉ có loại cà phê phù hợp nhất với từng đối tượng khách hàng khác nhau. Mỗi khách hàng có gout thưởng thức cà phê riêng biệt và có quyền chọn loại PHÙ HỢP nhất với mình.

Typical Coffee, chúng tôi mong muốn phát huy những giá trị tốt nhất của cà phê Việt Nam ở từng vùng nguyên liệu khác nhau như Cầu Đất (Lâm Đồng), Dakmil (Đăk Nông), Cư M'gar (Daklak), Chư Sê (Gia Lai)... Bên cạnh đó, việc góp một phần nhỏ vào sự phát triển của cà phê Việt Nam cũng là một trong những sứ mệnh của Typical Coffee.

Our works

We make what you love. We love what we do